Βήματα στο Βυζαντινό μας παρελθόν / Steps into our Byzantine Past

Βήματα στο Βυζαντινό μας παρελθόν

Steps into our Byzantine Past

Steps into our Byzantine Past

Βρισκόμαστε σήμερα στην ορεινή Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Γαλάτιστα για να επισκεφθούμε τον βυζαντινό της πύργο, μια και ακούσαμε τόσα γι αυτόν.

Ανηφορήσαμε στα στενά δρομάκια της Γαλάτιστας της όμορφης κωμόπολης στην πλαγιά του Προφήτη Ηλία, παρακλαδιού του όρους Χορτιάτη. Από ψηλά απολαύσαμε τη θέα της εύφορης Ανθεμουσίας κοιλάδας που την διαρρέει ο ποταμός Ανθεμούντας, γνωστής από την αρχαιότητα και ιδιαιτέρως από την εποχή του Φιλίππου του Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Ας θυμηθούμε την Ανθεμουσία Ίλη, το γνωστό για την ιππική του δεινότητα ιππικό σώμα που συμμετείχε στην μάχη της Ισσού κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Στο κέντρο της Γαλάτιστας, ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια, βλέπουμε να υψώνεται επιβλητικός ο βυζαντινός της πύργος.

Today, we find ourselves in the mountainous region of Halkidiki, specifically in Galatista town, to visit its Byzantine tower, having heard so much about it.

We climbed the narrow streets of Galatista, a beautiful town on the slopes of Prophet Elias, a branch of Mount Hortiatis. From above, we enjoyed the view of the fertile Anthemous Valley, traversed by the Anthemous River, known since antiquity, especially from the time of Philip II and Alexander the Great. (Let’s recall the Anthemous Cavalry, a renowned cavalry unit for its riding prowess, which participated in the Battle of Issos during Alexander the Great’s campaign).

In the center of Galatista, among the traditional houses, stands the imposing Byzantine tower.

Στη θέση του σημερινού χωριού υπήρχε πυκνό δάσος με θεόρατα δένδρα. Μέσα σ’ αυτό το δάσος και σε ύψωμα, ήταν κτισμένος ο Πύργος (από γερή πέτρα και πηλό, το «κουράνι» ή κουρασάνι όπως μας λένε οι ντόπιοι), γι ‘ αυτό ήταν πολύ γερός. Χτισμένος σε ύψωμα, σε στρατηγική θέση,  που ενώ φαινόταν από μακριά, χάνονταν από την πυκνή βλάστηση όταν κάποιος πλησίαζε και δεν μπορούσε να τον βρει, ο Πύργος ανήκει αρχιτεκτονικά σε μια μεγάλη ομάδα βυζαντινών τετράπλευρων πύργων, τους οποίους συναντούμε στη Μακεδονία και στο Άγιον Όρος. Η χαρακτηριστική τους αρχιτεκτονική ιδιομορφία, που συναντούμε σε παρόμοια κτίσματα από τον 11ο έως τον 16ο αιώνα, είναι οι ισχυροί πεσσοί που ενισχύουν τους εξωτερικούς τοίχους τους.

Συναντήσαμε εκεί τους υπεύθυνους αρχαιολόγους κ. Όλγα Ιασονίδου και κ. Βαγγέλη Μαλαδάκη, οι οποίοι μας ξενάγησαν και μας έδωσαν πλήθος ενδιαφερόντων στοιχείων τόσο για τον ίδιο τον Πύργο, όσο και για την ορεινή Χαλκιδική.

The present-day village was once a dense forest with towering trees. Within this forest, on a hill, stood the tower, built from sturdy stone and clay, the “kourani” or kurasan as the locals call it, making it very strong. Built on a hill in a strategic position, it was visible from afar but hidden by dense vegetation when approached, making it difficult to locate. The tower architecturally belongs to a large group of Byzantine quadrilateral towers found in Macedonia and Mount Athos. Their distinctive architectural feature, seen in similar structures from the 11th to the 16th century, is the strong pilasters that reinforce their exterior walls.

We met with the responsible archaeologists, Ms. Olga Iasonidou and Mr. Vaggelis Maladakis, who guided us and provided a wealth of interesting details about both the tower itself and the mountainous region of Halkidiki.

Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών

Aige archaeological site – Macedonian palace

Aige archaeological site – Macedonian palace

Η επίσκεψή μας στο Ανάκτορο των Αιγών μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω στο 336 π.Χ., όταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β΄ διοργάνωσε εδώ μια λαμπρή γιορτή για τους γάμους της κόρης του με τον Αλέξανδρο της Ηπείρου δείχνοντας σε όλους την παντοδυναμία του.

Ο χώρος του ανακτόρου άνοιξε για το κοινό τον Ιανουάριο 2024, ενώ οι εργασίες αναστύλωσής του συνεχίζονται. Έσπευσα να τον επισκεφθώ και να δω από κοντά τον μοναδικό αυτό χώρο.

Our visit to the Palace of Aige transports us thousands of years into the past, to 336 BC, when King Philip II orchestrated a magnificent celebration here for the wedding of his daughter to Alexander of Epirus, showcasing his unrivaled power.

The palace grounds opened to the public in January 2024, amidst ongoing restoration efforts. Eagerly, I ventured to explore and witness this extraordinary place firsthand.

The archaeological site of Aige, Cental Macedonia, Greece
Visit to the archaeological site of Aige

Το ανάκτορο είχε χτιστεί στα χρόνια του Φιλίππου μεταξύ 359 και 336 π.Χ., σε πλάτωμα, στα ριζά του λόφου της Ακρόπολης, πάνω από την Βεργίνα και είναι το μεγαλύτερο και μαζί με τον Παρθενώνα το σημαντικότερο κτήριο της κλασικής Ελλάδας. Απλώνεται σε έκταση 9.250 τ.μ. ενώ μεγάλο τμήμα του κτηρίου ήταν διώροφο, διέθετε ένα άψογο σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης και εντυπωσιακά ψηφιδωτά.

Το 168 π.Χ., οι Ρωμαίοι, αφού κατέλαβαν το Μακεδονικό Βασίλειο κατέστρεψαν το ανάκτορο και την πόλη των Αιγών. Το 1855 το Ανάκτορο ανακαλύφθηκε από το Γάλλο αρχαιολόγο Λεόν Εζέ.

Πλησιάζοντας στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου στεκόμαστε για λίγο να θαυμάσουμε την αιωνόβια βελανιδιά που δεσπόζει στον χώρο. Το μεγάλο ορθογώνιο κτήριο ήταν προσανατολισμένο σύμφωνα με τους γεωγραφικούς άξονες και η είσοδός του βρισκόταν στην ανατολική πλευρά. Η πρόσοψη είχε διαμορφωθεί με πρωτοποριακό για την εποχή τρόπο με το μνημειακό πρόπυλο στο κέντρο μιας εντυπωσιακής δωρικής κιονοστοιχίας. Ο συνδυασμός του δωρικού και του ιωνικού ρυθμού, (που συναντάμε και στον Παρθενώνα) είναι η αρχιτεκτονική τάση της εποχής στην Μακεδονία.

Continue reading / Διαβάστε όλο το άρθρο

Aige archaeological site – Macedonian palace

The palace was constructed during the reign of Philip II between 359 and 336 BC, situated on a plateau at the base of the Acropolis hill, overlooking Vergina village. It stands as the largest and, alongside the Parthenon, the most significant structure of classical Greece. Spanning an area of 9,250 square meters, much of the palace comprised two stories and boasted an impeccable drainage and water supply system, along with remarkable mosaics.

In 168 BC, following the Roman occupation of the Macedonian Kingdom, the palace and the city of Aige were destroyed. It wasn’t until 1855 that the palace was rediscovered by the French archaeologist Leon Hezet.

Approaching the archaeological site of the palace, we pause to admire the old oak tree that dominates the landscape. The expansive rectangular building was aligned with the geographical axes, featuring its entrance on the eastern side. Its façade was architecturally innovative for its time, with a monumental propylon at the center of an impressive Doric colonnade. This fusion of Doric and Ionic styles, also seen in the Parthenon, reflects the prevailing architectural trend of the Macedonian era.

Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading

Στην εύφορη κοιλάδα του Εχεδώρου

Στην εύφορη κοιλάδα του Εχεδώρου

In the fertile valley of Echedoros river

Θέλοντας να κάνουμε προ ημερών μια ακόμη εξόρμηση στην φύση, σκεφτήκαμε να ψάξουμε – με τα νέα διαδικτυακά μέσα που διαθέτουμε πλέον όλοι – στις γύρω κοντινές περιοχές να βρούμε κάτι που δεν έχουμε ήδη δει.
Να το λοιπόν μπροστά στα μάτια μας το «σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου» στο Κιλκίς. Το Κιλκίς είναι μια πεδινή πόλη στην εύφορη κοιλάδα του Εχεδώρου, στην μέση μεγάλης αγροτικής περιοχής και δεν προδιαθέτει κάτι τον περαστικό ταξιδιώτη για το τι σημαντικό μπορεί να βρει και να δει εκεί.

Στην βορινή πλευρά όμως της πόλης εκτείνεται ένα πανέμορφο δάσος πάνω σε λόφο στην κορυφή του οποίου είναι κτισμένος ο εξαιρετικός λιθόκτιστος ναός του Αγίου Γεωργίου (χτισμένος περίπου το 1856), ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα με ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο και πανέμορφες εικόνες. Ο ναός βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης και έχει φανταστική θέα, ενώ το δάσος είναι όμορφα διαμορφωμένο και ιδανικό για πεζοπορία και αναψυχή.

Wanting to embark on another nature excursion a few days ago, we decided to explore the nearby areas using the new online resources available to us all nowadays. And there it was, right before our eyes, the ‘Cave of Agios Georgios’ in Kilkis, Central Macedonia, just an hour from Thessaloniki.

Kilkis is a plain town nestled amidst a vast rural area, and it doesn’t necessarily suggest to the passing traveler what significant sights they might find there.

On the northern side of the city, however, stretches a beautiful forest atop a hill, where the remarkable stone-built church of Agios Georgios stands (built around 1856). This church is a characteristic example of 19th-century architecture, featuring a spectacular wood-carved iconostasis and beautiful paintings. Positioned at the highest point of the city, the church offers fantastic views, while the forest is beautifully landscaped and ideal for hiking and recreation

Continue reading / Διαβάστε όλο το άρθρο

Aige archaeological site – Macedonian palace

Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading

Robin / Κοκκινολαίμης

Robin / Κοκκινολαίμης

 Erithacus rubecula

Hellenic Nature & Culture - Robin
Hellenic Nature & Culture
Ο κοκκινολαίμης, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά ωδικά πτηνά στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πανέμορφο μικρό πουλί που στολίζει τα δάση, τα πάρκα, αλλά και τους κήπους στις περιοχές που ζει. Είναι, από τα πιο κοινά πτηνά σε όλες τις χώρες όπου απαντάται και, από τα πλέον αγαπητά, όχι μόνον για τα όμορφα χρώματά του, αλλά κυρίως για το δυνατό και μελωδικό τραγούδι του.
The robin is one of the most characteristic songbirds in Greece and throughout Europe. It is a beautiful little bird that adorns forests, parks, and gardens in the areas where it lives. It is one of the most common birds in all the countries where it is found and one of the most beloved, not only for its beautiful colors, but mainly for its powerful and melodious song.
Hellenic Nature & Culture - Robin
Στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε την αποθήκη που έχει επιλέξει, μια μικρή τρύπα στον κορμό του δέντρου, για να αποθηκεύσει σπόρους για τον χειμώνα
In the last photo we see the warehouse he has chosen, a small hole in the trunk of the tree, to store seeds for the winter

Thessaloniki waterfront / Παραλία Θεσσαλονίκης

Παραλία Θεσσαλονίκης

Thessaloniki waterfront 

Για εμάς τους Θεσσαλονικείς η παραλία είναι το στολίδι της πόλης, προορισμός για άθληση, περπάτημα ή τρέξιμο, για ποδηλατάδα, για ψάρεμα, αλλά κυρίως για την καθημερινή μας βόλτα, χειμώνα καλοκαίρι.
The beach of Thessaloniki is a long beach – 5 km from the port to the Concert Hall – with many green spaces and 12 thematic parks, reminiscent of the Mediterranean gardens that existed in the area and offer for rest, reading or meeting with friends.
Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading