Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών

Aige archaeological site – Macedonian palace

The archaeological site of Aige, Cental Macedonia, Greece

Aige archaeological site – Macedonian palace

Η επίσκεψή μας στο Ανάκτορο των Αιγών μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω στο 336 π.Χ., όταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β΄ διοργάνωσε εδώ μια λαμπρή γιορτή για τους γάμους της κόρης του με τον Αλέξανδρο της Ηπείρου δείχνοντας σε όλους την παντοδυναμία του.

Ο χώρος του ανακτόρου άνοιξε για το κοινό τον Ιανουάριο 2024, ενώ οι εργασίες αναστύλωσής του συνεχίζονται. Έσπευσα να τον επισκεφθώ και να δω από κοντά τον μοναδικό αυτό χώρο.

Our visit to the Palace of Aige transports us thousands of years into the past, to 336 BC, when King Philip II orchestrated a magnificent celebration here for the wedding of his daughter to Alexander of Epirus, showcasing his unrivaled power.

The palace grounds opened to the public in January 2024, amidst ongoing restoration efforts. Eagerly, I ventured to explore and witness this extraordinary place firsthand.

The archaeological site of Aige, Cental Macedonia, Greece
Visit to the archaeological site of Aige

Το ανάκτορο είχε χτιστεί στα χρόνια του Φιλίππου μεταξύ 359 και 336 π.Χ., σε πλάτωμα, στα ριζά του λόφου της Ακρόπολης, πάνω από την Βεργίνα και είναι το μεγαλύτερο και μαζί με τον Παρθενώνα το σημαντικότερο κτήριο της κλασικής Ελλάδας. Απλώνεται σε έκταση 9.250 τ.μ. ενώ μεγάλο τμήμα του κτηρίου ήταν διώροφο, διέθετε ένα άψογο σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης και εντυπωσιακά ψηφιδωτά.

Το 168 π.Χ., οι Ρωμαίοι, αφού κατέλαβαν το Μακεδονικό Βασίλειο κατέστρεψαν το ανάκτορο και την πόλη των Αιγών. Το 1855 το Ανάκτορο ανακαλύφθηκε από το Γάλλο αρχαιολόγο Λεόν Εζέ.

Πλησιάζοντας στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου στεκόμαστε για λίγο να θαυμάσουμε την αιωνόβια βελανιδιά που δεσπόζει στον χώρο. Το μεγάλο ορθογώνιο κτήριο ήταν προσανατολισμένο σύμφωνα με τους γεωγραφικούς άξονες και η είσοδός του βρισκόταν στην ανατολική πλευρά. Η πρόσοψη είχε διαμορφωθεί με πρωτοποριακό για την εποχή τρόπο με το μνημειακό πρόπυλο στο κέντρο μιας εντυπωσιακής δωρικής κιονοστοιχίας. Ο συνδυασμός του δωρικού και του ιωνικού ρυθμού, (που συναντάμε και στον Παρθενώνα) είναι η αρχιτεκτονική τάση της εποχής στην Μακεδονία.

Continue reading / Διαβάστε όλο το άρθρο

Aige archaeological site – Macedonian palace

The palace was constructed during the reign of Philip II between 359 and 336 BC, situated on a plateau at the base of the Acropolis hill, overlooking Vergina village. It stands as the largest and, alongside the Parthenon, the most significant structure of classical Greece. Spanning an area of 9,250 square meters, much of the palace comprised two stories and boasted an impeccable drainage and water supply system, along with remarkable mosaics.

In 168 BC, following the Roman occupation of the Macedonian Kingdom, the palace and the city of Aige were destroyed. It wasn’t until 1855 that the palace was rediscovered by the French archaeologist Leon Hezet.

Approaching the archaeological site of the palace, we pause to admire the old oak tree that dominates the landscape. The expansive rectangular building was aligned with the geographical axes, featuring its entrance on the eastern side. Its façade was architecturally innovative for its time, with a monumental propylon at the center of an impressive Doric colonnade. This fusion of Doric and Ionic styles, also seen in the Parthenon, reflects the prevailing architectural trend of the Macedonian era.

Η μεγάλη αυλή στο κέντρο αποτελούσε το κέντρο των δραστηριοτήτων και χωρούσε άνετα περισσότερους από 2000 καθήμενους. Στην βόρεια πλευρά βρίσκονται χώροι συμποσίων και ανδρώνες (χώροι μόνον για άντρες), με ψηφιδωτά δάπεδα. Ξεχωρίζει μια μεγάλη βεράντα με πανοραμική θέα προς την πόλη και την πεδιάδα, που αποτελεί μια ακόμη καινοτομία του ανακτόρου.  Στον όροφο που υπήρχε στην ανατολική αλλά και στη δυτική πλευρά θα πρέπει να βρισκόταν, όπως συνήθως, τα διαμερίσματα των γυναικών και οι κοιτώνες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολυτελής ήταν η κορινθιακού τύπου κεραμοσκεπή.

Λόγω της εποχής, δυστυχώς τα ψηφιδωτά δάπεδα ήταν καλυμμένα με άμμο, για να προστατευτούν από τα καιρικά φαινόμενα. Ελπίζω όμως να τα απολαύσω σε επόμενη επίσκεψή μου στον χώρο, δεδομένου ότι, όπως με πληροφόρησαν, θα αποκαλυφθούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Από τα ψηφιδωτά δάπεδα ένα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Όπως διάβασα είναι φτιαγμένο από μικροσκοπικά λευκά, μαύρα, γκρίζα, κίτρινα και κόκκινα βότσαλα και θυμίζει περίτεχνο χαλί με ένα εντυπωσιακό λουλούδι στο κέντρο του, πλαισιωμένο από πολύπλοκα βλαστάρια και λουλούδια. Ξανθές νεράιδες, μισές γυναίκες – μισά λουλούδια, φυτρώνουν στις γωνίες, ποικίλλοντας με μια ευχάριστη νότα ζωντάνιας και χάρης το σύνολο.

The expansive central courtyard served as the bustling hub of activity, comfortably accommodating over 2000 people. Positioned on the northern side were banquet halls and areas designated solely for men, adorned with mosaic floors. Noteworthy is a vast terrace boasting a panoramic vista of the city and surrounding plains, a feature that distinguished the palace. Traditionally, the eastern and western sides housed women’s quarters and dormitories. The Corinthian-style tiled roof added an impressive and opulent touch.

Unfortunately, due to the season, the mosaic floors were obscured beneath a layer of sand to shield them from the weather conditions.

Ο Φίλιππος ο Β’, όπως γνωρίζουμε, αφού εξουδετέρωσε οριστικά τις ληστρικές επιδρομές των βαλκανικών λαών που περιέβαλλαν τη Μακεδονία, δημιούργησε ένα μεγάλο κράτος με σχέσεις συμμαχίας, υποτέλειας ή υποταγής με τους Ιλλυριούς, τους Παίονες, τους Τριβαλλούς, τους Θράκες, τους Γέτες και τους Σκύθες, που περιλάμβανε το μεγαλύτερο τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου από το Ιόνιο μέχρι τον Εύξεινο Πόντο ενώ νότια έφθανε μέχρι την Θεσσαλία. Στη συνέχεια το 338 π.Χ., μετά την μάχη της Χαιρώνειας, ο Φίλιππος με την ίδρυση μιας ομοσπονδίας ελληνικών κρατών, γνωστό ως το Συνέδριο της Κορίνθου, με επικεφαλής τον ίδιο, κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες και ανέλαβε τη διεξαγωγή εκστρατείας κατά της Περσίας.

Έτσι το ανάκτορο του βασιλιά των Μακεδόνων, του ηγεμόνα και αρχιστράτηγου των Πανελλήνων, το μόνο ανάκτορο της κλασικής Ελλάδας που γνωρίζουμε, όντας η έδρα της πολιτικής εξουσίας και συγχρόνως το κέντρο της πνευματικής δημιουργίας, γίνεται ένα αληθινό μνημείο μεγαλοπρέπειας, λειτουργικότητας και μαθηματικής καθαρότητας, δημιουργώντας το πρότυπο της ιδανικής κατοικίας και αποτελώντας το αρχέτυπο του οικοδομήματος με περιστύλιο που θα σφραγίσει την αρχιτεκτονική της ελληνιστικής οικουμένης και θα επαναληφθεί χιλιάδες φορές σε ολόκληρο τον ελληνιστικό κόσμο.

 

Μετά την κατάκτηση του Βασιλείου της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, το 168 π.Χ., το ανάκτορο καταστράφηκε, όπως και ολόκληρη η πόλη των Αιγών και δεν ξαναχτίστηκε ποτέ. Οι Αιγές εξαφανίζονται και ξεχνιούνται, ωστόσο η ανάμνηση του βασιλικού οίκου εξακολουθεί να ζει στο βυζαντινό όνομα Παλατίτσια, όπως ονομάζεται και το χωριό δίπλα στην Βεργίνα.

However, I anticipate experiencing their splendor during my next visit, as I’ve been informed they will be unveiled during the summer months.

Remarkably, one of the mosaic floors remains exceptionally well-preserved. Described as composed of minute white, black, grey, yellow, and red pebbles, it resembles an intricate carpet, with a striking floral motif at its center, surrounded by elaborate tendrils and blossoms. Blonde nymphs, part-women, part-flowers, grace the corners, infusing the scene with a delightful touch of vitality and grace.

Philip II, renowned for quelling the incursions of Balkan tribes surrounding Macedonia, forged a formidable state with alliances, vassalages, or subjugations with various neighboring peoples, including the Illyrians, Paeons, Triballi, Thracians, Getae, and Scythians. This dominion extended across much of the Balkan Peninsula from the Ionian to the Black Sea, reaching as far south as Thessaly. Following the pivotal Battle of Chaeronea in 338 BC, Philip orchestrated the establishment of a Greek federation, known as the Congress of Corinth, under his leadership, rallying the Greeks for a campaign against Persia.

Thus, the palace of the Macedonian king, who held sway as both ruler and commander-in-chief of the Panhellenic peoples, stood as a singular monument within classical Greece. Serving as both a seat of political power and a hub of intellectual pursuits, it epitomized magnificence, functionality, and mathematical precision. It set the standard for the ideal residence, embodying the archetype of the peristyle building that would influence Hellenistic architecture, echoing throughout the region.

 

Μετά την επίσκεψη στο ανάκτορο δεν θα μπορούσα να μην επισκεφθώ για μια ακόμη φορά το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα. Ένα μουσείο που χτίστηκε γύρω από τους βασιλικούς τάφους, που εξωτερικά έχει την μορφή χωμάτινου τύμβου. Εκεί εκτίθενται από το 1997 οι θησαυροί που βρέθηκαν μέσα στους βασιλικούς τάφους. Με την αποκάλυψη των βασιλικών τάφων των Αιγών από τον αρχαιολόγο Μανόλη Ανδρόνικο και την ανασκαφική του ομάδα το 1977, άρχισε αμέσως η συντήρηση των περίφημων τοιχογραφιών που τους διακοσμούσαν. Για την προστασία των βασιλικών τάφων κατασκευάστηκε το 1993 υπόγειο κτίριο που εγκιβώτισε τα αρχαία μνημεία για να τα προστατεύσει, διατηρώντας σταθερές τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, πράγμα απαραίτητο για την διάσωση των τοιχογραφιών.

Following the Roman conquest of Macedonia in 168 BC, the palace, along with the entire city of Aigai, was razed and never reconstructed. While the memory of Aiges faded into obscurity, echoes of the royal house persisted in the Byzantine appellation “Palatitsia,” also the name of the village adjacent to Vergina.

Κατεβαίνουμε τις σκάλες που οδηγούν στην είσοδο του τάφου του Φιλίππου Β’ και μένουμε έκθαμβοι από την ομορφιά της τοιχογραφίας με θέμα την αρπαγή της Περσεφόνης και τα εντυπωσιακά, ζωντανά μέχρι σήμερα χρώματά της. Οι προσωπογραφίες των δύο βασιλέων, του Φιλίππου και του Αλέξανδρου, αποτυπώνονται στη ζωγραφισμένη σκηνή του ιερού κυνηγιού στην πρόσοψη του τάφου και στη χρυσελεφάντινη κλίνη του θαλάμου.

Στο σκοτεινό χώρο του μουσείου προβάλλονται εντυπωσιακά οι θησαυροί των Μακεδόνων μέσα σε γυάλινες προθήκες. Η χρυσή λάρνακα, τα χρυσά περίτεχνα στεφάνια, τα υπέροχα κοσμήματα αλλά και πολλά άλλα εντυπωσιακά ευρήματα μας θαμπώνουν με την λάμψη και την ομορφιά τους. Η υποβλητική ατμόσφαιρα του χώρου δημιουργεί μια υπερφυσική σύνδεση με τους Μακεδόνες προγόνους μας.

Διαβάζω ότι η χρυσή λάρνακα ζυγίζει 11 κιλά. Είναι διακοσμημένη στο κάλυμμά της με το μακεδονικό αστέρι και στις πλευρές της με φυτικά κοσμήματα και ρόδακες. Το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς είναι το πιο βαρύτιμο στεφάνι που σώθηκε από την ελληνική αρχαιότητα. Αποτελείται από 313 φύλλα και 68 βελανίδια και ζυγίζει 714 γραμμάρια.

Following my visit to the palace, I felt compelled to revisit the Museum of the Royal Tombs of Vergina village once more. This museum, centered around the royal tombs, is ingeniously designed to mimic an earthen mound externally. Since 1997, it has housed the treasures unearthed from these tombs. The excavation led by archaeologist Manolis Andronikos in 1977 marked the discovery of the royal tombs of Vergina, prompting immediate efforts to conserve the exquisite frescoes adorning them. In 1993, to safeguard these ancient treasures, an underground structure was erected, maintaining consistent temperature and humidity levels crucial for preserving the frescoes.

Descending the stairs leading to the entrance of Philip II’s tomb, we are captivated by the stunning fresco depicting the abduction of Persephone, its vibrant colors still vivid today. Portraits of the two kings, Philip and Alexander, grace the painted scenes of the sacred hunt adorning the tomb’s facade and the chryselephantine bed within the chamber.

In the dimly lit confines of the museum, Macedonian treasures are showcased in glass enclosures, casting a spellbinding aura. The golden urn, intricately adorned wreaths, exquisite jewelry, and myriad other remarkable artifacts captivate us with their radiance and elegance. Within this evocative setting, there’s a palpable sense of connection with our Macedonian ancestors, almost transcending the bounds of time.

I’ve learned that the golden urn weighs 11 kilograms. Its lid is adorned with the Macedonian star, while floral motifs and rosettes embellish its sides. Notably, the Golden Oak Wreath stands out as the heaviest surviving wreath from Greek antiquity, boasting 313 leaves, 68 acorns, and a weight of 714 grams.

Ένα ακόμη μουσείο έμενε να επισκεφθούμε: το Κεντρικό Μουσείο των Αιγών εγκαινιάστηκε τον χειμώνα του 2022. Σε ένα απλό, λευκό και απέριττο περιβάλλον το Μουσείο χτίζει με τα εκθέματά του μια ζωντανή αφήγηση της ζωής των Μακεδόνων βασιλέων του 6ου – 4ου αιώνα π.Χ. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από τον χώρο που φιλοξενεί τα εκθέματα από τον κόσμο των ανδρών Μακεδόνων, από τότε που το κυνήγι του κάπρου σημάδευε την τελετή ενηλικίωσης κάθε νεαρού, που για να θεωρηθεί άντρας σωστός έπρεπε να σκοτώσει ένα αγριογούρουνο. Θαυμάζουμε πλήθος από χρυσά και ασημένια νομίσματα όλου του τότε γνωστού κόσμου, μαρμάρινα αγάλματα, σιδερένιες αιχμές δοράτων, μελανόμορφους κρατήρες από τα πολυτελή συμπόσια των Μακεδόνων, ελαιοδοχεία και  στλεγγίδες (ιδιόμορφες ξύστρες, με τις οποίες καθαρίζονταν οι άντρες από το λάδι, τον ιδρώτα και τη σκόνη μετά την άσκηση), μικρά σιδερένια μαχαίρια (που χρησιμοποιούνταν και ως ξυράφια), περόνες συγκράτησης των ενδυμάτων, απλά ανδρικά δαχτυλίδια- σφραγίδες και όπλα.

Our last stop was the Central Museum of Aige, unveiled in the winter of 2022. Amidst its minimalist, white decor, the museum crafts a vivid narrative of Macedonian kings during the 6th to 4th centuries BC. Our journey commences in the section dedicated to Macedonian men, where the boar hunt served as a pivotal rite of passage into manhood. To be deemed a true man, every young individual had to successfully hunt a wild boar.

Here, we’re greeted by a plethora of treasures: gold and silver coins from across the known world of that era, marble statues, iron spearheads, and distinctive black-shaped kraters used in the opulent banquets of the Macedonians. Also on display are oil vessels and stregides, specialized scrapers employed by men to cleanse themselves of oil, sweat, and dust post-exercise. Furthermore, we admire small iron knives, multifunctional as razors, along with clothespins, modest men’s signet rings, and an array of weapons.

The archaeological museum of Aige, Central Macedonia, Greece
The archaeological museum of Aige, Central Macedonia, Greece

Στον χώρο των γυναικών παρουσιάζονται κοσμήματα και πήλινα θήλαστρα (τα μπιμπερό της εποχής, στις “θηλές” των οποίων διακρίνονται ίχνη από δαγκωματιές), μυροδοχεία, μέχρι και τσιμπίδες για τα φρύδια. Περίτεχνα κοσμήματα, χρυσά και ασημένια σκουλαρίκια στολισμένα με κεφάλια φιδιών (που συνδέονται με την λατρεία του Διονύσου) ή μπουμπούκια λωτού, κολιέ με χάντρες από χρυσό, κεχριμπάρι, γυαλί, ελεφαντόδοντο και χαλκό, βραχιόλια, χάλκινες τριχολαβίδες, χάλκινα καλύμματα πυξίδων που χρησιμοποιούνταν σαν πουδριέρες ή κοσμηματοθήκες, χάλκινες τοξωτές πόρπες, ζωντανεύουν την ζωή της γυναίκας στην Μακεδονία, η οποία, σύμφωνα με την αρχαιολόγο κ. Κοτταρίδη, «στην αρχαιότροπη Μακεδονία που βρίσκεται κοντά στα ήθη του ομηρικού έπους, μπορεί, περισσότερο από ό,τι στη δημοκρατική Αθήνα, να είναι βασίλισσα στον κόσμο της». Βασικό υλικό για την περιποίηση του σώματος και των μαλλιών ήταν το λάδι της ελιάς. Αρώματα, αρωματικά έλαια, αλοιφές, έφταναν στην Μακεδονία από όλον τον αρχαίο κόσμο (Κόρινθο, Ιωνία, Ρόδο, Αίγυπτο και Φοινίκη), μέσα σε περίτεχνα μυροδοχεία.

The archaeological museum of Aige, Central Macedonia, Greece

In the women’s section, an array of artifacts awaits, including jewelry and clay breast pumps—essentially the baby bottles of that era, with visible bite marks on the “nipples.” Additionally, perfume containers and even eyebrow tweezers are on display. The exhibit showcases ornate jewelry such as gold and silver earrings adorned with snake heads (associated with the cult of Dionysus) or lotus buds, as well as necklaces featuring beads made of gold, amber, glass, ivory, and copper. Bracelets, bronze hairpins, bronze compass covers utilized as powder or jewelry cases, and bronze arched buckles further enrich the depiction of Macedonian women’s lives. According to archaeologist Mrs. Kottaridis, women in Macedonia, residing in a society akin to the morals depicted in Homeric epics, could arguably exert more authority in their realm than in democratic Athens, earning the title of “queen in her world.” Olive oil served as a staple for body and hair care, while perfumes, aromatic oils, and ointments—imported from various ancient civilizations such as Corinth, Ionia, Rhodes, Egypt, and Phoenicia—were stored in elaborate containers, adding a touch of luxury to daily rituals.

The archaeological museum of Aige, Central Macedonia, Greece

Φτάνοντας στην τελευταία αίθουσα με τα ταφικά ευρήματα, που σώθηκαν από τα υπολείμματα των πυρών βασιλισσών και βασιλιάδων, την προσοχή κλέβουν τα χρυσά κοσμήματα της “Δέσποινας των Αιγών” και τα μυστηριώδη πήλινα κεφάλια δαιμόνων, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα συνδέονταν με κάποιου είδους τελετουργικό. Φυσικά και φωτογράφισα όλον αυτόν τον πλούτο που αποτελεί χάρμα οφθαλμών.

Το ανάκτορο του Φιλίππου Β’, η νεκρόπολη και η ταφική συστάδα των Τημενιδών, που απλώνεται σε έκταση σχεδόν 550 στρεμμάτων, ο επισκέψιμος δενδροφυτεμένος χώρος αρχαιολογικής και φυσιολατρικής περιήγησης, το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων, το αρχαίο θέατρο, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, και το Κεντρικό Μουσείο, συγκροτούν το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών.

Upon entering the final chamber adorned with burial artifacts salvaged from the ashes of queens and kings, attention is immediately drawn to the exquisite gold jewelry of the “Lady of the Aige” and enigmatic clay demon heads, likely linked to ritualistic practices. Naturally, I captured photographs of this opulent display, a visual feast for the eyes.

The palace of Philip II, the necropolis, and the burial complex of the Temenids, spanning nearly 550 acres, along with the guided tour of the tree-lined archaeological and naturalistic sites, the Museum of the Royal Tombs, the ancient theater, the church of Agios Dimitrios, and the Central Museum collectively form the Polycentric Museum of Aige.

The archaeological museum of Aige, Central Macedonia, Greece
The archaeological museum of Aige, Central Macedonia, Greece

Πώς να περιγράψω το δέος που καταλαμβάνει τον επισκέπτη στους χώρους αυτούς !… Μόνο επισκεπτόμενοι οι ίδιοι τον χώρο μπορούμε να αντιληφθούμε το μεγαλείο των Μακεδόνων και των επιτευγμάτων τους.

Μην αργήσετε να επισκεφθείτε την Βεργίνα και τους γύρω αρχαιολογικούς χώρους των ένδοξων Αιγών! Η περιοχή έχει τόσα πολλά να δείξει, ακόμη περισσότερα απ΄ όσα μπόρεσα με λέξεις και φωτογραφίες να σας παρουσιάσω.

 

Κείμενο και φωτογραφίες: Μαγδαληνή Απ. Πούγγουρα
Εικαστικός – Φωτογράφος – Δημοσιογράφος Τουρισμού & Πολιτισμού – FIJET
www.magdalenepougoura.gr

How can one begin to capture the overwhelming sense of awe that envelops visitors in these sacred spaces!… It’s an experience that truly must be lived to be understood, to grasp the grandeur of the Macedonian legacy and their remarkable accomplishments.

Don’t hesitate to embark on a journey to Vergina and its illustrious archaeological sites! The richness of the area’s history and culture surpasses what mere words and images can convey.

 

Text and photos by: Magdalene Ap. Pougoura

Visual artist – Photographer – Tourism & Culture Journalist –  FIJET

www.magdalenepougoura.gr

Aige archaeological site – Macedonian palace

Posted in Hellenic Nature / travel, History and Culture, Journalism / Δημοσιογραφία.

Αφήστε μια απάντηση