Βήματα στο Βυζαντινό μας παρελθόν / Steps into our Byzantine Past

Βήματα στο Βυζαντινό μας παρελθόν

Steps into our Byzantine Past

Steps into our Byzantine Past

Βρισκόμαστε σήμερα στην ορεινή Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Γαλάτιστα για να επισκεφθούμε τον βυζαντινό της πύργο, μια και ακούσαμε τόσα γι αυτόν.

Ανηφορήσαμε στα στενά δρομάκια της Γαλάτιστας της όμορφης κωμόπολης στην πλαγιά του Προφήτη Ηλία, παρακλαδιού του όρους Χορτιάτη. Από ψηλά απολαύσαμε τη θέα της εύφορης Ανθεμουσίας κοιλάδας που την διαρρέει ο ποταμός Ανθεμούντας, γνωστής από την αρχαιότητα και ιδιαιτέρως από την εποχή του Φιλίππου του Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Ας θυμηθούμε την Ανθεμουσία Ίλη, το γνωστό για την ιππική του δεινότητα ιππικό σώμα που συμμετείχε στην μάχη της Ισσού κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Στο κέντρο της Γαλάτιστας, ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια, βλέπουμε να υψώνεται επιβλητικός ο βυζαντινός της πύργος.

Today, we find ourselves in the mountainous region of Halkidiki, specifically in Galatista town, to visit its Byzantine tower, having heard so much about it.

We climbed the narrow streets of Galatista, a beautiful town on the slopes of Prophet Elias, a branch of Mount Hortiatis. From above, we enjoyed the view of the fertile Anthemous Valley, traversed by the Anthemous River, known since antiquity, especially from the time of Philip II and Alexander the Great. (Let’s recall the Anthemous Cavalry, a renowned cavalry unit for its riding prowess, which participated in the Battle of Issos during Alexander the Great’s campaign).

In the center of Galatista, among the traditional houses, stands the imposing Byzantine tower.

Στη θέση του σημερινού χωριού υπήρχε πυκνό δάσος με θεόρατα δένδρα. Μέσα σ’ αυτό το δάσος και σε ύψωμα, ήταν κτισμένος ο Πύργος (από γερή πέτρα και πηλό, το «κουράνι» ή κουρασάνι όπως μας λένε οι ντόπιοι), γι ‘ αυτό ήταν πολύ γερός. Χτισμένος σε ύψωμα, σε στρατηγική θέση,  που ενώ φαινόταν από μακριά, χάνονταν από την πυκνή βλάστηση όταν κάποιος πλησίαζε και δεν μπορούσε να τον βρει, ο Πύργος ανήκει αρχιτεκτονικά σε μια μεγάλη ομάδα βυζαντινών τετράπλευρων πύργων, τους οποίους συναντούμε στη Μακεδονία και στο Άγιον Όρος. Η χαρακτηριστική τους αρχιτεκτονική ιδιομορφία, που συναντούμε σε παρόμοια κτίσματα από τον 11ο έως τον 16ο αιώνα, είναι οι ισχυροί πεσσοί που ενισχύουν τους εξωτερικούς τοίχους τους.

Συναντήσαμε εκεί τους υπεύθυνους αρχαιολόγους κ. Όλγα Ιασονίδου και κ. Βαγγέλη Μαλαδάκη, οι οποίοι μας ξενάγησαν και μας έδωσαν πλήθος ενδιαφερόντων στοιχείων τόσο για τον ίδιο τον Πύργο, όσο και για την ορεινή Χαλκιδική.

The present-day village was once a dense forest with towering trees. Within this forest, on a hill, stood the tower, built from sturdy stone and clay, the “kourani” or kurasan as the locals call it, making it very strong. Built on a hill in a strategic position, it was visible from afar but hidden by dense vegetation when approached, making it difficult to locate. The tower architecturally belongs to a large group of Byzantine quadrilateral towers found in Macedonia and Mount Athos. Their distinctive architectural feature, seen in similar structures from the 11th to the 16th century, is the strong pilasters that reinforce their exterior walls.

We met with the responsible archaeologists, Ms. Olga Iasonidou and Mr. Vaggelis Maladakis, who guided us and provided a wealth of interesting details about both the tower itself and the mountainous region of Halkidiki.

Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading