Μηλιά Γρεβενών / Milia, Grevena

Μια βόλτα στη Μηλιά Γρεβενών 

A walk in Milia, Grevena

Μια βόλτα στην Μηλιά Γρεβενών και την γύρω περιοχή μας πηγαίνει πίσω εκατομμύρια χρόνια στην ιστορία της γης.       
Την δεκαετία του 1960 το χωριό κινδύνευσε από κατολισθήσεις και εγκαταλείφθηκε. Μια εκκλησία, μια βρύση, ένα πέτρινο καμπαναριό, γκρεμισμένοι τοίχοι διώροφων και τριώροφων σπιτιών, έμειναν να θυμίζουν το παλιό χωριό. Η Μηλιά ξαναχτίστηκε λίγο βορειότερα σε πιο σταθερό έδαφος, στην περιοχή όμως το έδαφος έκρυβε σπάνιους θησαυρούς.
A walk in Milia, Grevena and the surrounding area goes back millions of years in the history of the earth.
In the 1960s the village was in danger of landslides and was abandoned. A church, a fountain, a stone bell tower, demolished walls of two- and three-storey houses, remained reminiscent of the old village. Milia was rebuilt a little further north on more stable ground, but in the area the ground hid rare treasures.
Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading