Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών

Aige archaeological site – Macedonian palace

The archaeological site of Aige, Cental Macedonia, Greece

Aige archaeological site – Macedonian palace

Η επίσκεψή μας στο Ανάκτορο των Αιγών μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω στο 336 π.Χ., όταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β΄ διοργάνωσε εδώ μια λαμπρή γιορτή για τους γάμους της κόρης του με τον Αλέξανδρο της Ηπείρου δείχνοντας σε όλους την παντοδυναμία του.

Ο χώρος του ανακτόρου άνοιξε για το κοινό τον Ιανουάριο 2024, ενώ οι εργασίες αναστύλωσής του συνεχίζονται. Έσπευσα να τον επισκεφθώ και να δω από κοντά τον μοναδικό αυτό χώρο.

Our visit to the Palace of Aige transports us thousands of years into the past, to 336 BC, when King Philip II orchestrated a magnificent celebration here for the wedding of his daughter to Alexander of Epirus, showcasing his unrivaled power.

The palace grounds opened to the public in January 2024, amidst ongoing restoration efforts. Eagerly, I ventured to explore and witness this extraordinary place firsthand.

The archaeological site of Aige, Cental Macedonia, Greece
Visit to the archaeological site of Aige

Το ανάκτορο είχε χτιστεί στα χρόνια του Φιλίππου μεταξύ 359 και 336 π.Χ., σε πλάτωμα, στα ριζά του λόφου της Ακρόπολης, πάνω από την Βεργίνα και είναι το μεγαλύτερο και μαζί με τον Παρθενώνα το σημαντικότερο κτήριο της κλασικής Ελλάδας. Απλώνεται σε έκταση 9.250 τ.μ. ενώ μεγάλο τμήμα του κτηρίου ήταν διώροφο, διέθετε ένα άψογο σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης και εντυπωσιακά ψηφιδωτά.

Το 168 π.Χ., οι Ρωμαίοι, αφού κατέλαβαν το Μακεδονικό Βασίλειο κατέστρεψαν το ανάκτορο και την πόλη των Αιγών. Το 1855 το Ανάκτορο ανακαλύφθηκε από το Γάλλο αρχαιολόγο Λεόν Εζέ.

Πλησιάζοντας στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου στεκόμαστε για λίγο να θαυμάσουμε την αιωνόβια βελανιδιά που δεσπόζει στον χώρο. Το μεγάλο ορθογώνιο κτήριο ήταν προσανατολισμένο σύμφωνα με τους γεωγραφικούς άξονες και η είσοδός του βρισκόταν στην ανατολική πλευρά. Η πρόσοψη είχε διαμορφωθεί με πρωτοποριακό για την εποχή τρόπο με το μνημειακό πρόπυλο στο κέντρο μιας εντυπωσιακής δωρικής κιονοστοιχίας. Ο συνδυασμός του δωρικού και του ιωνικού ρυθμού, (που συναντάμε και στον Παρθενώνα) είναι η αρχιτεκτονική τάση της εποχής στην Μακεδονία.

Continue reading / Διαβάστε όλο το άρθρο

Aige archaeological site – Macedonian palace

The palace was constructed during the reign of Philip II between 359 and 336 BC, situated on a plateau at the base of the Acropolis hill, overlooking Vergina village. It stands as the largest and, alongside the Parthenon, the most significant structure of classical Greece. Spanning an area of 9,250 square meters, much of the palace comprised two stories and boasted an impeccable drainage and water supply system, along with remarkable mosaics.

In 168 BC, following the Roman occupation of the Macedonian Kingdom, the palace and the city of Aige were destroyed. It wasn’t until 1855 that the palace was rediscovered by the French archaeologist Leon Hezet.

Approaching the archaeological site of the palace, we pause to admire the old oak tree that dominates the landscape. The expansive rectangular building was aligned with the geographical axes, featuring its entrance on the eastern side. Its façade was architecturally innovative for its time, with a monumental propylon at the center of an impressive Doric colonnade. This fusion of Doric and Ionic styles, also seen in the Parthenon, reflects the prevailing architectural trend of the Macedonian era.

Δείτε όλο το άρθρο / Continue reading